درک اتصالات لوله

اتصالات لوله اجزایی است که برای اتصال بخشهای لوله بهمراه سایر محصولات کنترل سیال مانند دریچه ها و پمپ ها برای ایجاد خطوط لوله استفاده می شود. معنای متداول در اصطلاح اتصالات با مواردی است که برای لوله های فلزی و پلاستیکی که مایعات را حمل می کنند استفاده می شود. اشکال دیگری از اتصالات …
ادامه ی نوشته درک اتصالات لوله