راکول فلزی و روش های اندازه گیری آن

اندازه گیری سختی راکول فلزی

ورق سیاه گیلان ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ شیت

سختی سنجی عبارت است از پرداختن به میزان رنج یک ماده . خواسته از میزان رنج , معیاری است که بمنظور سنجش ایستادگی فلز در قبال تغیرشکل پلاستیک موضعی و سایش انجام میشود . امروزه برای انجام رنج سنجی , از 2 روش < رنج خراش و مشقت فرورفتگی > به کار گیری می شود اندازه گیری سختی راکول فلزی . قابل ذکر است روش هایی که بمنظور شناسایی تغیر صورت پلاستیک موضعی به کارگیری می شود , مرتبط با فلزات و پلاستیک های گرمانرم هست . همینطور گفتنی است که موادی که مبتنی بر این امتحان ها نظارت می گردند , پایداری خیر علیه سایش و فرسایش سطحی دارا هستند .

امتحان های فرورفتگی به جور ایستا ( استاتیک ) و پویا ( دینامیک ) جدا  قیمت میلگرد نیشابور سازی می‌شوند . سنجش مشقت در امتحان ایستا ذیل مراحل آماده ساختن یک حفره انجام میشود . به‌این صورت که پس از تولید یک حفره , بعدها آن را مقدار گیری می نمایند . اندازه گیری سختی راکول فلزی  ولی در موقعیت سنجش به وسیله روش پویا , یک وزنه را رها می نمایند تا به تراز متبوع برخورد نماید . در‌این‌صورت جزء انرژی وزنه برخورد کننده سبب به تغییر‌و تحول صورت پلاستیک ماده شده و باقی آن منجر می شود تا وزنه از مرحله مثال به عقب گشوده گردد .

مواد مشقت بار در‌این‌حالت‌ کارکشته به جذب انرژی متعددی نیستند به همین علت , مبتلا تغیر صورت پلاستیکی نمی‌شوند و در سود این دستور , وزنه تا طول بیشتری بر می‌شود . از این روش مشقت راکول مواد فلزی , برای لاستیک ها هم به کارگیری می نمایند . زمانی که ضارب با لاستیک برخورد می نماید , نرخ بازیافت دوچندان پرسرعت کرنش الاستیک باعث می شود که طول رجوع و برگشت ضارب بسیار باشد . اندازه گیری سختی راکول فلزی علی رغم این دوگانگی ظاهری , که طول برگشت ضارب برای یک ماده قابل انعطاف دوچندان است و در معنای مشقت بالا هست , این امتحان با موفقیت برای گزینش خاصیت مواد لاستیکی به فعالیت میرود . مقدار گیری مشقت راکول مواد فلزی برای مقدار گیری مشقت فولادها , می توان از نوعی روش برقی فارغ از تماس بهره مند شد . قیمت آهن در مشهد

خاصیتی که درین روش میزان گیری می شود , پسماند زدایی مغناطیس است . البته برای هر جور فولاد ارتباط ای نسبتاً خطی میان پسماند زدایی مغناطیسی و مشقت موجود است . امتحان های رنج از جور فرورفتگی در مقیاس وسیعی برای بررسی مثال های فلزی به فعالیت می‌روند ; اندازه گیری سختی راکول فلزی  انجام این امتحان ها نسبتا سهل است و نیازی به مثال های ماشینکاری شده ندارد . نتیجه ها امتحان مشقت شاخصی از استحکام فلز ها به دست می‌دهد . به علاوه روش قابل قبولی برای بررسی میزان تاثیرات عملیات حرارتی است . برخی مواد , علی الخصوص سرامیک ها و شیشه ها در اثر اعمال فشار تغییر‌و تحول صورت پلاستیک نمی دهند قیمت ورق ck45 و در سود نمیتوان از امتحان های فرورفتگی , برای تحلیل خاصیت این مواد بهره مند شد . برای این گونه مواد فقط امتحان مشقت مطلوب , آزمونی است که ایستادگی در قبال سایش را میزان گیری نماید . دارای شهرت ترین جور این امتحان مقیاس رنج ماوس است .