کوئنچ کردن فولاد

عملیاتی که در طی آن فولاد را به‌سرعت از دمای دشوار کاری ( آستینیته شدن ) تا دمای محیط یا این که دمای مختص دیگری سرد می نمایند , کونچ کردن میگویند که به روش های متفاوتی انجام میشود کوئنچ کردن فولاد

. از جمله روش هایی که برای این فعالیت صورت می‌گیرد عبارت است از : فرو بردن فولاد گرم شده در روغن – آب – آب نمک – هوای آهسته و خزینه نمک که‌این روش ها به دسته فولاد مربوط است . در عملیات حرارتی فولاد های ابزار و قالب , کوئنچ کردن یکی مهمترین و مهم ترین عملیات به شمار می‌رود . خرید تیر آهن

قابل ذکر است که در سیکل کوئنچ کردن رنج و خاصیت فیزیکی فولاد بوجود میاید . سرعتی که برای سرد کردن فولادهای ابزار به کار گیری می نمایند , به میزان موادسازنده آلیاژی رابطه دارااست . این سرعت سرد کردن را می شود با گزینش محیط کوئنچ یعنی آب , روغن یا این که هوا به در اختیار گرفتن در آورد . کوئنچ کردن فولاد

آن نوع از فولاد هایی که جزء مجموعه مشقت بار شونده می‌باشند , به هنگام خنک کردن در آب عنصرها آلیاژی اندکی دارا‌هستند ( یا این که ابدا ندارند ) البته میزان عنصرها آلیاژی در فولادهای طاقت فرسا شونده که به وسیله روغن سرد می گردند بیشتر است . همینطور فولادهای طاقت فرسا شونده که در معرض هوا قرارا میگیرند , قسمتی از نوع ی فولادهای مالامال آلیاژ به اکانت می‌آیند .

یک‌سری نکته اثر گذار در عملیات کوئنچ فولاد های ابزار و قالب , در پایین آورده شده‌است :
تا گذشته از اینکه قطعه فعالیت برای بازه زمانی کافی در دمای سختکاری نگهداشته شده باشد آن را کوئنچ نکنید .
بعد از تکمیل سیکل کوئنچ , فورا عملیات تمپرینگ را آغاز نمائید . کوئنچ کردن فولاد خرید ورق رنگی

قطعه فعالیت بعد از کوئنچ نباید به دوران طولانی در دمای محیط نگهداشته شود و بایستی هر چه سریعتر تمپرینگ آن را انجام اعطا کرد .
همت نمایید که عملیات کوئنچ برای قطعات یک محموله تولیدی , یکسان اجرا شود و
قطعات طویل و باریک را به صورت عمودی کوئنچ فرمائید تا خمش , کمانی شدن و پیچش آنان به دست کم رسد .

کوئنچ کردن در آب

پیشنهاد میشود به جای آب خالص , از آب نمک برای کوئنچ مصرف شود . ادله این توصیه این است که به هنگام کوئنچ قطعه فولادی خیلی داغ در آبع بخار ساخت شده در جوار سطح های قطعه فعالیت , یک بازدارنده عایق ساخت کرده و از انتقال حرارت مناسب خودداری می‌کند , کوئنچ کردن فولاد نمودار آهن کربن

علی الخصوص در گوشههای تیز داخلی , رزوهها , سوراخهای ته بسته و دیگر فرمهای شبیه . در سود برخی نقاط در قطعه فعالیت قابل انعطاف باقی می مانند ( Soft spots ) و این کوئنچ اختلافی سبب ساز ساخت تنش در قطعه عمل شده و اعوجاج و/ یا این که ترک را در آن به‌وجود خواهد آورد .

اضافه کردن نمک ( حداکثر ۱۰ % حجمی ) به آب , فرآیند کوئنچ فولاد را تسهیل می‌نماید , چون کریستالهای نمک که بر روی تراز قطعه فعالیت رسوب می‌نمایند , به شدت منفجر می گردند . این انفجار کریستالها سبب به نیز تناول کردن شدید مایع شده و از تولید سد بخار در اطراف قطعه فعالیت در هم اکنون کوئنچ خودداری خواهد کرد . تلاطم مایع همینطور سبب بدور شدن پوستههای ناشی از عملیات حرارتی از تراز قطعه عمل و ادامه یکنواخت عملیات کوئنچ می گردد . براین اساس به کار گیری از آب نمک سبب ساز سرد شدن یکنواخت قطعه فعالیت خواهد شد .

کوئنچ کردن در روغن

رعایت موارد ذیل می تواند در عملیات کوئنچ فولاد در روغن کارساز باشد :

با اعتنا بدین اینکه کوئنچ فولاد داغ در روغن ممکن است خطر آتشسوزی داشته باشد , اضطراری است برای این عمل از روغن با نقطه اشتعال لحظهای ( Flash point ) بالا مصرف شود . کوئنچ کردن فولاد راکول فلزی و روش های اندازه گیری آن

سرعت سرد شدن قطعه عمل به هنگام کوئنچ شدن در روغن , آهستهتر از آب یا این که آب نمک است . براین اساس میزان تنشهای پس ماند در قطعه فعالیت هم کم تر خواهد بود .
برای کوئنچ کردن هر ۱ lb فولاد در یک ساعت , نسبتاً ۱ galروغن