لوور فولادی چیست؟
لوور یا این که آفتابگیر یک پنجره بسته یا این که یک حائل با تیغه های افقی زاویه دار جهت عبور فروغ و روشنایی و هوا می‌باشد . با به کار گیری از لوور فولادی میتوانید از تابیدن روشنایی بدون واسطه آفتاب , باران و آلودگی صوتی دوری فرمایید . لوور فولادی دارنده یک‌سری گونه گوناگون است , که میتوان به دسته لوور فولادی متحرک , لوور فولادی اثبات , لوور فولادی دوکی , لوور فولادی سقف , لوور فولادی مستطیلی اشاره نموده .

اشکال لوور فولادی
لوور فولادی همان گونه که در ابتدا اشاره شد به پنج گونه کلی قسمت بندی می شود . لوور فولادی یک وسیله زیاد مطلوب برای دوری از تابیدن بدون واسطه خورشید به باطن خانه و آلودگی های صوتی است . کرکره فولادی در بعضا از گونه های لوور فولادی با استعمال از یک اهرم قابلیت و امکان جنبش دادن لوور ها موجود هست .

تیغه غضروف دار فولادی به سراغ معرفی گونه های لوور فولادی میپردازیم که بایستی در حیث بگیرید بسته به نیازتان می توانید از گونه های متعدد لوور فولادی به کارگیری فرمایید . تا بتوانید شایسته ترین کارآیی را برای خانه و ساختمانتان آماده آورید .

لوور فولادی دوکی
لوور ( Louver ) دوکی با به کار گیری از تیغه هایی که در آن درنظرگرفته شده اصطلاحاً به اسم دوکی صورت نامیده می شود . که سبب ساز می شود نمایی با نازکی و خوشگل را به ساختمان ببخشد . کاربرد لوور فولادی دوکی فراوان فراوان است . که میتوان اعلام‌کرد پر کاربرد ترین جور لوور فولادی است .

تولید ورق فولاد یک کدام از مهم‌ترین خصوصیت های لوور فولادی دوکی صورت امکان تغییر‌و تحول زاویه تیغه ها جهت تهیه عبور نوروروشنایی است . لوور فولادی دوکی تازه ترین نسل از نورگیرها و سایه بان ها میباشد که اخیراً فراوان مسئله اعتنا مشتریان قرارگرفته اند و توانسته است طرف داران فراوانی پیدا کنید . همینطور طراحان متعددی میباشند که استعمال از لوور فولادی دوکی در پباده سازی نما پیشنهاد می کنند .

لوور فولادی دوکی
لوور فولادی دوکی

قطر لوور فولادی دوکی ببین 100 تا 400 میلی متر می‌باشد , که میتوانندتا 80 درصد از تابیدن نوروفروغ بدون واسطه خوشید پرهیز نمائید که‌این فرمان سبب با صرفه سازی مصرف انرژی در ساختمان می شود که تا سی درصد منجر کاهش مصرف انرژی می‌گردد . قطعات با اسم شمسی در لوور فولادی دوکی موجود است که زوایه ی آن متغییر است و با استعمال از آن میتوان سکو و مقدار عبور فروغ و روشنایی را از لوور در اختیار گرفتن کرد .

قطعه ای دیگر به اسم منقاری موجود است که مسئول حفظ قطعه اساسی است و در نصیب انتهایی از یک سمت به شمسی و از سوی دیگر به قطعه دارای اهمیت لوور متصل می گردد . بازه دوکی که روی قطعه منقاری سوار میشود , کلیت نما و چشم انداز ی لوور را بوجود می‌آورد .

لوور فولادی دوکی به دو جور بندی تقسیم می شود , مدل اثبات و متحرک . که دسته اثبات در واقع معمولی ترین و پرمصرف ترین لوور دوکی است . جور متحرک , مقداری پیچیده خیس است که می‌توانید با استعمال از ریموت از روش بدور آن را در دست گرفتن فرمائید .

لوور فولادی مستطیلی
لوور فولادی مستطیلی چندان تفاوتی با لوور دوکی صورت ندارد و همانند یکدگیر کار مینمایند با این تفاوت که ظواهر لوور به طور مستطیلی است .

لوور های مستطیلی با بعد ها متنوعی که در پباده سازی و ساخت وجود دارا هستند به طور معمول جهت پوشش دهی جزء نمای ساختمان نظیر به دور بام , چیلرها و … زمینه به کار گیری قرار می‌گیرد . همینطور جهت پرهیز از تابیدن نوروروشنایی بدون واسطه خورشید و خوشگل گوشه ای به بخش های متعدد نمای ساختمان زمینه استعمال قرار می‌گیرد .

لوور فولادی سقف
لوور فولادی سقف اکثر اوقات برای پوشش سقف فضای داخلی در قابلیت و امکان تجاری به کار گیری می شود . که به دو موقعیت تیغه ای یا این که پروفیلی توصیه میشود . از قابلیت و امکان های کلیدی سقف کاذب لوور می شود به سبک وزن بودن آن اشاره نمود . چون از مقاطع فولادی , در ساخت لوور فولادی